• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2015
Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
Số ký hiệu 174/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 29/11/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 811+812, năm 2007 Ngày đăng công báo 07/12/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu Ngày hết hiệu lực 15/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.