• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Số ký hiệu 11/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/11/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/12/2018
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.