• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2019
Ban hành Quy chế quản lý sử dụng Qũy đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 16/2019/QDD-UBND Ngày ban hành 03/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/10/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.