• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nô công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/2020
Nguồn thu thập Bản gốc văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch  
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.