• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/20n/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 13/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Nguồn thu thập Bản gốc văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.