• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
Số ký hiệu 86/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 21/08/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 17/09/2006
Nguồn thu thập Công báo số 15 & 16 - 09/2006; Ngày đăng công báo 02/09/2006
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 09/2007/TT-BNV Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng Ngày hết hiệu lực 22/12/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.