• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2008
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Số ký hiệu 126/2004/TT-BTC Ngày ban hành 24/12/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/01/2005
Nguồn thu thập Công báo số 15 & 16 - 01/2005; Ngày đăng công báo 16/01/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 146/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Ngày hết hiệu lực 02/01/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.