• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2019
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Số ký hiệu 26/2011/TT-BTTTT Ngày ban hành 04/10/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 601+602, năm 2011 Ngày đăng công báo 28/11/2011
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Viễn thông và Internet;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.