• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 27/07/2017
Phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 10/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/07/2012
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/07/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Phạm Văn Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 27/07/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.