• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Về một số chính sách phát triển thủy sản
Số ký hiệu 67/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 07/07/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 707+708, năm 2014 Ngày đăng công báo 24/07/2014
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Điều 4, 5, 7, 8 của Nghị định này đến hết năm 2016
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.