• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu
Số ký hiệu 11/2014/TT-BTTTT Ngày ban hành 05/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2015
Nguồn thu thập Công báo số 871+872, năm 2014 Ngày đăng công báo 23/09/2014
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Báo chí
  • Công nghệ thông tin,điện tử
  • Viễn thông và Internet;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.