• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2019
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định”
Số ký hiệu 08/2014/TT-BTTTT Ngày ban hành 30/07/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/03/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Viễn thông và Internet;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.