• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/1981
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/1991
Quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân
Số ký hiệu 5-LCT/HĐNN7 Ngày ban hành 27/11/1981
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 03/12/1981
Nguồn thu thập Công báo số 22 Ngày đăng công báo 22/12/1981
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 01/08/1991
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.