• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
Số ký hiệu 15/2013/TT-BTTTT Ngày ban hành 01/07/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 415+416, năm 2013 Ngày đăng công báo 15/07/2013
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.