• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2020
Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 31/2014/TT-BKHCN Ngày ban hành 06/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 1025+1026 Ngày đăng công báo 01/12/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.