• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình
Số ký hiệu 93/2015/TT-BTC Ngày ban hành 19/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 841+842, năm 2015 Ngày đăng công báo 18/07/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.// Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2015. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: a) Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1, đoạn Km672+600 đến Km704+900, tỉnh Quảng Bình được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; b) Được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực theo Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.