• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2007
Về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015
Số ký hiệu 100/2007/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/12/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 14/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 66 + 67, năm 2007 Ngày đăng công báo 28/12/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Nguyễn Văn Sỹ
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.