• Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/11/2020

  20/11/2020

 • Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

  Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  05/11/2020

  16/11/2020

 • Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

  13/10/2020

  01/11/2020

 • Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số nội dung về hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

  09/10/2020

  19/10/2020

 • Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

  08/10/2020

  18/10/2020

 • Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

  08/10/2020

  18/10/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

  02/10/2020

  17/11/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  25/09/2020

  08/10/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

  15/09/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  04/09/2020

  01/10/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.