• Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã

  17/07/2019

  30/07/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

  28/06/2019

  10/07/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  14/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  12/06/2019

  22/07/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/06/2019

  20/06/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  06/06/2019

  17/06/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-BND

  Sửa đổi một số nội dung của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18 ngày 8 năm 2017 của UBND tỉnh

  22/05/2019

  05/06/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý

  16/05/2019

  26/05/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi

  16/04/2019

  25/08/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  05/04/2019

  15/04/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.