• Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

  12/12/2019

  25/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  29/10/2019

  10/11/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

  14/10/2019

  25/10/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh

  07/10/2019

  20/10/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

  02/10/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  17/09/2019

  17/09/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  16/09/2019

  25/09/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  22/08/2019

  05/09/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Quy định hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  20/08/2019

  02/09/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/08/2019

  25/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.