• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 12/2019/QĐ-BND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/05/2019 Văn bản được ban hành 12/2019/QĐ-BND
05/06/2019 Văn bản có hiệu lực 12/2019/QĐ-BND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.