• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2019
Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số ký hiệu 54/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/10/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Nguồn thu thập CÔNG BÁO/Số 25 Ngày đăng công báo 24/11/2014
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Viễn thông và Internet;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch Lê Viết Chữ
Phạm vi
  • tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.