• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2008
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở y tế tỉnh Quảng Ngãi
Số ký hiệu 58/2006/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/09/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/10/2006
Nguồn thu thập Công báo số 24 Ngày đăng công báo 10/12/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch Nguyễn Xuân Huế
Phạm vi
  • tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin áp dụng

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Sở Y tế tập hợp, trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 213/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Ngày hết hiệu lực 16/08/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.