• Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  29/10/2018

  01/12/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  ban hành Quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  24/10/2018

  15/11/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 3644/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  22/10/2018

  01/11/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/10/2018

  19/10/2018

 • Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  21/09/2018

  01/10/2018

 • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệp thu, quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên)

  21/09/2018

  01/10/2018

 • Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh

  20/09/2018

  01/10/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2599/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án (phương án) Hỗ trẹo phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  22/08/2018

  05/09/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  14/08/2018

  24/08/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.