• Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND

  về việc Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 146/2018/NQ-HĐND

  Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND

  Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 141/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND

  sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND

  quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.