• Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  30/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  25/12/2019

  05/01/2020

 • Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2019

  20/12/2019

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

  04/12/2019

  15/12/2019

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/12/2019

  15/12/2019

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  02/12/2019

  15/12/2019

 • Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

  Quyết định V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  05/11/2019

  15/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.