• Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết Về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  20/07/2019

  20/07/2019

 • Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019

  20/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

  20/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.