• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2016 Văn bản được ban hành 11/2016/TTLT-BXD-BNV
12/08/2016 Văn bản có hiệu lực 11/2016/TTLT-BXD-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.