• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 64/2007/QĐ-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2007 Văn bản được ban hành 64/2007/QĐ-BGTVT
26/01/2008 Văn bản có hiệu lực 64/2007/QĐ-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.