• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 18/2010/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/10/2010 Văn bản được ban hành 18/2010/TT-BXD
15/12/2010 Văn bản có hiệu lực 18/2010/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.