• Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/12/2006 Văn bản được ban hành 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC
31/12/2006 Văn bản có hiệu lực 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.