• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 20/2013/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/09/2013 Văn bản được ban hành 20/2013/TT-BKHCN
21/10/2013 Văn bản có hiệu lực 20/2013/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.