• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/1996
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1216/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/06/1996 Văn bản được ban hành 1216/QĐ-UB
26/06/1996 Văn bản có hiệu lực 1216/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.