• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/1998
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 48/1998/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/07/1998 Văn bản được ban hành 48/1998/QĐ-BCN
12/08/1998 Văn bản có hiệu lực 48/1998/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.