• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/1996
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 69/TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/01/1996 Văn bản được ban hành 69/TTg
31/01/1996 Văn bản có hiệu lực 69/TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.