• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2011
Lịch sử hiệu lực: Luật Không số
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/03/1996 Văn bản được ban hành Không số
01/09/1996 Văn bản có hiệu lực Không số
01/10/2005 Bị thay thế 1 phần 46/2005/QH11
01/10/2005 Bị bãi bỏ 1 phần 46/2005/QH11
01/10/2005 Được bổ sung 46/2005/QH11
01/07/2011 Văn bản hết hiệu lực Không số
01/07/2011 Bị thay thế 60/2010/QH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.