• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2009/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/06/2009 Văn bản được ban hành 15/2009/TT-BCT
09/08/2009 Văn bản có hiệu lực 15/2009/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.