• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2012/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/11/2012 Văn bản được ban hành 23/2012/TT-BKHCN
07/01/2013 Văn bản có hiệu lực 23/2012/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.