• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 30/2007/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2007 Văn bản được ban hành 30/2007/QĐ-UBND
06/01/2008 Văn bản có hiệu lực 30/2007/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.