Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Số ký hiệu 19/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 28/07/2015 Ngày đăng công báo 24/08/2015
Nguồn trích Công báo số 945+946/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Trương Chí Trung Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.