• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 05/08/2015
Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
Số ký hiệu 40/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/10/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/10/2014
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo 15/11/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Đức Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị tạm dừng thi hành bởi Công văn số 3025/UBND-NC ngày 05/08/2015 của UBND tỉnh về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 Ngày hết hiệu lực 05/08/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.