• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 04/08/2014
Thông qua cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn
Số ký hiệu 12b/2004/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/03/2004
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/04/2004
Nguồn thu thập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phó Chủ tịch Trần Thao
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Do Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế Ngày hết hiệu lực 04/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.