• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 04/05/2009
Về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố
Số ký hiệu 05/2007/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/04/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/04/2007
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo 28/05/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Viết Nên
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế bởi Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và thôn bản khu phố Ngày hết hiệu lực 04/05/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.