• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 02/08/2010
Về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố
Số ký hiệu 06/2009/NQ-HĐND Ngày ban hành 24/04/2009
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 14/05/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phó Chủ tịch Lê Bá Nguyên
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bằng Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/07/2010 Về Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố Ngày hết hiệu lực 02/08/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.