• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 25/04/2012
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khoáng sản
Số ký hiệu 07/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/01/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/03/2009
Nguồn thu thập Công báo số 111+112, năm 2009 Ngày đăng công báo 05/02/2009
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Than, khoáng sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản Ngày hết hiệu lực 25/04/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.