• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 07/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 18/07/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2018
Nguồn thu thập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.