• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2007
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2005
Số ký hiệu 8.4/2006/NQ-HĐ Ngày ban hành 09/12/2006
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2006
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo 12/02/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Viết Nên
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Đã được thực hiện xong Ngày hết hiệu lực 01/01/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.