• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2004
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2003
Số ký hiệu 10a/2003/NQ-HĐ Ngày ban hành 30/07/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 30/07/2003
Nguồn thu thập Trung tâm lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Trành
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Đã thực hiện xong Ngày hết hiệu lực 01/01/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.