• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định Ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2004 và quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán Ngân sách năm trước, báo cáo dự toán, phương án phân bổ Ngân sách năm sau của ủy ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 11b/2003/NQ-HĐ Ngày ban hành 25/12/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/12/2003
Nguồn thu thập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phó Chủ tịch Trần Thao
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Đã thực hiện xong Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.