• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
Nghị quyết về việc thông qua danh mục sửa đổi, bãi bỏ và bổ sung các loại phí, lệ phí
Số ký hiệu 10b/2003/NQ-HĐ Ngày ban hành 30/07/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 30/07/2003
Nguồn thu thập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Trành
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Do Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 01/01/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.