• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 41/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 06/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 16/12/2019
Nguồn thu thập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.